OSAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti.

Elma Mujezinović

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJE FIZIOTERAPEUT

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - MOR, broj 02/03-11-6972/22 (40371679/0 MOR broj) o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Herbal Spa za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, objavljuje: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG

Elma Mujezinović

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJE BARIST

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - MOR, broj 02/03-11-6972/22 (40371679/0 MOR broj) o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Herbal Spa za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, objavljuje: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG

Elma Mujezinović

Po kategorijama

LPZ - Prezentacija