DVADESETI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti. Nastavni plan i program implementirat će kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima

Elma Mujezinović

DEVETNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Prijave po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostaviti mailom na dizart.sa@gmail.com do 08.01.2024. godine. Centar za edukaciju “DIZART” zadržava pravo produženja roka za prijavu po Javnom pozivu uz aktivno posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS u cilju obezbjeđenja potrebnog broja prijava. Link Javnog poziva: DEVETNAESTI JAVNI POZIV

Elma Mujezinović

„Poduzetnička sinergija“ inspirisala i povezala poduzetnike sa područja općine Novi Grad Sarajevo

Prethodnog vikenda, u prelijepom ambijentu hotela „Monti“ na Igmanu, poduzetnici sa područja općine Novi Grad Sarajevo imali su priliku za umrežavanje i razvoj vještina tokom dvodnevnog seta radionica „Poduzetnička sinergija“. Ove radionice organizovane su okviru projekta „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ koga provodi Općina Novi Grad Sarajevo, kao nosilac Projekta u saradnji sa partnerskim institucijama i organizacijama iz Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Novi

Elma Mujezinović

Po kategorijama

LPZ - Prezentacija