Uskoro novi javni poziv za besplatnu obuku za krojenje i šivanje

1 Min čitanje

CEI NAHLA  će u saradnji s Općinom Novi Grad Sarajevo, a u okviru provedbe projekta „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) – u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) u narednim danima upisati prvu grupu polaznica po akreditovanom nastavnom planu i programu.

Riječ je o nezaposlenim ženama, koje će dobiti priliku za sticanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz 120 nastavnih časova obuke, a potom i karijerno savjetovanje i povezivanje s potencijalnim poslodavcima.
Program će za 12 upisanih polaznica biti besplatan.

🧷Više na linku: https://nahla.ba/akreditovana-nahlina-obuka-za-krojenje-i-sivenje/