Održan sastanak partnera na Projektu ” Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada”

3 Min čitanje

U Centru za kulturu i edukaciju “Safet Zajko” u četvrtak, 07.12.2023.godine, održan je sastanak partnera na Projektu ” Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržištu rada”. Općina Novi Grad Sarajevo je nosilac a partneri Općini na projektu su: JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kompanije: Dizart d.o.o. i Herbal Spa d.o.o., Centar za edukaciju i istraživanja Nahla, Udruženje trenera CEFE u BiH i TMP društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo.

Tokom dvogodišnje provedbe Projekta, postignuti su neki od sljedećih rezultata:

 • Broj korisnika programa: 121 nezaposleno lice (88 žena – 73 %; 21 mladih – 11 žena, 4 OSI – 3 žene);
 • Broj zaposlenih: 53 (37 žena);
 • Broj realizovanih programa obuke i stručnog usavršavanja: 6 (4 certificirana);
 • Broj korisnika: 60 (42 žene);
 • Dodatno: Obučena i zaposlena jedna osoba sa invaliditetom;
 • Broj realizovanih SIYB programa obuke: 3 programa obuke;
 • Broj korisnika: 61 (45 žena);
 • Broj realizovanih IYB programa obuke: 1 (15 korisnika – 11 žena);
 • Broj registrovanih biznisa: 21 (15 žena);
 • Dokument: Mogučnosti za uključenje osoba sa invaliditetom u procese obuka;
 • Softver koji je slijepim i slabovidnim fiziotarapeutima olakšao rad;
 • Urađen Akcioni plan za zapošljavanje;
 • Ojačani  i prošireni kapaciteti LPZ-a;
 • Promocija LPZ aktivnosti i mogučnosti;

Na sastanku se diskutovalo i o poteškoćama u toku realizacije Projekta, naučenim lekcijama te svakako o preporukama za nastavak funkcionisanja Lokalnog partnerstva za zapošljavnje Novi Grad Sarajevo.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo jedno je od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), koji Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika za zapošljavanje u lokalnim zajednicama, dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Općina Novi Grad Sarajevo

Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Međunarodna organizacija rada u BiH