JAVNI POZIVI NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJA FIZIOTERAPEUT I BARISTA

Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke i stručnog usavršavanju za zanimanje FIZIOTERAPEUTA  možete pronaći OVDJE!  Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke i stručnog usavršavanja za zanimanje BARISTA možete pronaći OVDJE!    JavnI pozivI za… Read More

Centar za edukaciju “DIZART”, objavljuje: Šesnaesti JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

https://dizart.edu.ba/sesnaesti-javni-poziv-za-prijavu-zainteresovanih-nezaposlenih-lica-za-pohadjanje-strucnog-usavrsavanja-za-programiranje-i-rad-na-cnc-i-laserskim-masinama/ Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti.… Read More

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavljuje javni poziv za obuku i stručno usavršavanje za robot operatera/programera

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – MOR, broj 02/03-11-6972/22 o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Dizart d.o.o. – Edukativna radionica Sarajevo, objavljuje:  … Read More

Općina Novi Grad Sarajevo objavila javni poziv privrednim društvima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09 – novi prečišćeni tekst i broj 2/17), Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 11/18),… Read More

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavilo poziv za edukaciju za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

  Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO, broj 02/03-11-6972/22 (40371679/0 ILO broj) o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Centar za edukaciju Dizart… Read More