DEVETNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Prijave po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostaviti mailom na dizart.sa@gmail.com do 08.01.2024. godine. Centar za edukaciju “DIZART” zadržava pravo produženja

„Poduzetnička sinergija“ inspirisala i povezala poduzetnike sa područja općine Novi Grad Sarajevo

Prethodnog vikenda, u prelijepom ambijentu hotela „Monti“ na Igmanu, poduzetnici sa područja općine Novi Grad Sarajevo imali su priliku za umrežavanje

Održan sastanak partnera na Projektu ” Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada”

U Centru za kulturu i edukaciju “Safet Zajko” u četvrtak, 07.12.2023.godine, održan je sastanak partnera na Projektu ” Lokalno partnerstvo

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavljuje javni poziv za obuku i stručno usavršavanje za robot operatera/programera

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - MOR, broj 02/03-11-6972/22 o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju

LPZ 6 Min čitanje