Kratki članci

Obilježena Globalna sedmica poduzetništva Dani otvorenih vrata u Općini Novi Grad Sarajevo

U trećoj sedmici novembra tradicionalno se u 140 zemalja održava Globalna sedmica

LPZ

Potpisan Ugovor o provedbi projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije“

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević 03. jula 2018.

LPZ