Kratki članci

Obilježena Globalna sedmica poduzetništva Dani otvorenih vrata u Općini Novi Grad Sarajevo

U trećoj sedmici novembra tradicionalno se u 140 zemalja održava Globalna sedmica

LPZ