Najava drugog ciklusa obuke za rad na računaru za nezaposlene osobe sa evidencije Biroa Novi Grad Sarajevo

2 Min čitanje

U petak 16.11. sa početkom u 17:00h, u prostorijama Centra za inovacije i poduzetništvo, započinje drugi ciklus obuke za rad na računaru  za nezaposlene osobe sa evidencije Biroa Novi Grad Sarajevo.

15 nezaposlenih osoba će imati priliku proći kroz petodnevnu obuku u sklopu koje će steći osnove informatičke pismenosti kroz konkretne primjere: Organizacija, brisanje, kopiranje, štampanje i snimanje podataka, sastavljanje poslovnih pisama, dopisa, popratnih pisama, pravljenje tabela i još mnogo toga.

Putem Javnog poziva nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke za rad na računaru od dana 13.9.2018. godine objavljenog  na službenim stranicama JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Centra za razvoj socijalnog poduzetništva, do trenutka selekcije 15 polaznika obuke, pristigle su 34 prijave koje ispunjavaju uslove javnog poziva.

Učesnici koji nisu prošli u drugi ciklus, bit će kontaktirani u narednom periodu kada se planira implementacija još jednog ciklusa obuke za 15 nezaposlenih osoba.

Ova aktivnost se provodi u okviru projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ koji se realizuje putem Programa podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, od strane Međunarodne organizacije rada u BiH a finansira iz sredstava EU.

Realizacija specifičnih Programa obuke nezaposlenih osoba realizuje se u okviru drugog specifičnog cilja Projekta “Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, odnosno Kantona Sarajevo“.