“IGLOM I KONCEM DO NOVIH POSLOVNIH USPJEHA”

🪡️ Naša partnerska organizacija CEI NAHLA jučer je organizovala dodijelu uvjerenja o osposobljavanju nezaposlenih žena koje su uspješno završile Nahlinu

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 2023 – 2025. GODINE

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 2023 – 2025. GODINE možete preuzeti OVDJE

SEDAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za

JAVNI POZIVI NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJA FIZIOTERAPEUT I BARISTA

Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke i stručnog usavršavanju za zanimanje FIZIOTERAPEUTA  možete pronaći OVDJE!  Javni poziv

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavljuje javni poziv za obuku i stručno usavršavanje za robot operatera/programera

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - MOR, broj 02/03-11-6972/22 o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju

LPZ 6 Min čitanje