Počela obuka profesionalnog usavršavanja nezaposlenih osoba u kompaniji Herbal Spa d.o.o. Sarajevo

  Kompanija Herbal Spa, objavila je 07.05.2018.godine drugi Javni poziv nezaposlenim osobama za program obuke i stručno usavršavanje, putem kojeg

LPZ

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo primjer upješnog partnerstva

Dana 04.05.2018.godine, predstavnice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Radojka Tešanović i Slavica Vučić Vojnović te predstavnice Međunarodne organizacije rada

LPZ

Počeli Dani otvorenih vrata za nezaposlena lica

U novootvorenim prostorijama  Biroa za zapošljavanje  Novi Grad Sarajevo, na adresi Branislava Nušića 170 u naselju Dobrinja V., 28.05.2018.godine  započela je  je

LPZ

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJI HERBAL SPA DOO SARAJEVO

    Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - ILO, broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji

LPZ

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA RAD NA RAČUNARU

Na osnovu Sporazuma br. 02/03-14-14556/17 – III potpisanog između Općine Novi Grad Sarajevo i partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, projektni partneri

LPZ 6 Min čitanje