JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika – početnika u biznisu

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09),

LPZ

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09 - novi prečišćeni tekst i

LPZ

JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Uvod Centar za edukaciju “DIZART” je upisan u Registar organizatora obrazovanja odraslih Kantona Sarajevo i realizuje Program stručnog usavršavanja za

LPZ

JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Centar za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, osposobljavanje i stručno usavršavanje odraslih za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama, objavljuje Uvod

LPZ

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavljuje javni poziv za obuku i stručno usavršavanje za robot operatera/programera

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - MOR, broj 02/03-11-6972/22 o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju

LPZ 6 Min čitanje