SEDAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti. Nastavni plan i program implementirat će kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima

Elma Mujezinović

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 2023 – 2025. GODINE

Lokalni akcioni plan zapošljavanja- Nacrt za konsultacije sa zajednicom

Elma Mujezinović

JAVNI POZIVI NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJA FIZIOTERAPEUT I BARISTA

Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke i stručnog usavršavanju za zanimanje FIZIOTERAPEUTA  možete pronaći OVDJE!  Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke i stručnog usavršavanja za zanimanje BARISTA možete pronaći OVDJE!    JavnI pozivI za fizioterapeuta i baristu su  objavljeni u petak 10.03.2023. godine, a trajat će do 03.04.2023. godine.    

Elma Mujezinović

Po kategorijama

LPZ - Prezentacija