LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 2023 – 2025. GODINE

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 2023 – 2025. GODINE

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavilo poziv za edukaciju

Program za edukaciju “Barista” u sklopu Herbal Spa, realizuje Lokalno partnerstvo za

LPZ

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavilo poziv za edukaciju

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla”, kao dio Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

LPZ