Lokalno partnerstvo objavilo novi javni poziv !!!

1 Min čitanje

U okviru Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ na kojem je vodeći partner Općina Novi Grad Sarajevo a CEI NAHLA jedna od 6 partnera na projektu, raspisan je javni poziv za upis polaznica na besplatni program neformalnog obrazovanja
„Obuka za krojenje i šivenje“
i to za 12 nezaposlenih polaznica s područja Kantona Sarajevo !!!

Projekat finansijski podržava Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) – u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“
Više o javnom pozivu na linku:https://nahla.ba/kursevi/besplatna-obuka-za-krojenje-i-sivenje-akreditovani-program-obrazovanja/