Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo objavilo novi Javni poziv

2 Min čitanje

Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Ovaj Projekat je usmjeren na poboljšanje uspješnosti mjera podrške zapošljavanju i preduzetništvu na području općine Novi Grad Sarajevo i to :

💹 Višednevna obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji

®️Podrška u oblasti poslovnog planiranja

💲 Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000 KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova

🕵️Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

✔️Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike !!!!!

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a prioritetno sa prebivalištem na području općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti biznis u Kantonu Sarajevo.

Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i nezaposlena lica sa invaliditetom.

Prijave    se    mogu    podnijeti  od 01.11. do 17.11. 2022. godine.

  • Popunjavanjem online obrasca na ovom linku.
  • Elektronski na adresu prijave@cefebih.org, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku, ili

Dostavljenjem Aplikacionog formulara poštom ili lično na adresu: Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo, Avde Jabučice 52, Sarajevo.

Više infomacija na  linku: Javni poziv poduzetnistvo 2022