Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavilo poziv za edukaciju

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla”, kao dio Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

LPZ

U Rajlovcu se gradi fabrika za proizvodnju autodijelova za njemačku kompaniju Selzer

Nakon što su u proteklim godinama izgrađeni proizvodni pogoni za potrebe kompanije

LPZ