U okviru provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada”, 𝘂 𝗸𝗼𝗷𝗲𝗺 𝗷𝗲 𝗢𝗽𝗰́𝗶𝗻𝗮 𝗡𝗼𝘃𝗶 𝗚𝗿𝗮𝗱 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗷𝗲𝘃𝗼 𝘃𝗼𝗱𝗲𝗰́𝗶 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻𝘁, 𝗮 𝗖𝗘𝗜 𝗡𝗮𝗵𝗹𝗮 𝗷𝗲𝗱𝗮𝗻 𝗼𝗱 𝟲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝗮 počeo program obuke u oblasti IT-a

U okviru provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada”, 𝘂 𝗸𝗼𝗷𝗲𝗺 𝗷𝗲 𝗢𝗽𝗰́𝗶𝗻𝗮 𝗡𝗼𝘃𝗶 𝗚𝗿𝗮𝗱 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗷𝗲𝘃𝗼 𝘃𝗼𝗱𝗲𝗰́𝗶 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻𝘁, 𝗮 𝗖𝗘𝗜 𝗡𝗮𝗵𝗹𝗮 𝗷𝗲𝗱𝗮𝗻 𝗼𝗱 𝟲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝗮, raspisan je javni poziv za nezaposlene žene sa teritorije općine… Read More

Lokalno partnerstvo Novi Grad Sarajevo objavilo poziv za edukaciju za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

  Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO, broj 02/03-11-6972/22 (40371679/0 ILO broj) o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Centar za edukaciju Dizart… Read More