Sastanak partnera na Projektu ” Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržištu rada”.

3 Min čitanje
U Centru za kulturu i edukaciju “Safet Zajko” održan je sastanak partnera na Projektu ” Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržištu rada”. Općina Novi Grad Sarajevo vodeći je aplikant a Partneri Općini na projektu su: JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kompanije: Dizart d.o.o. i Herbal Spa d.o.o., Centar za edukaciju i istraživanja Nahla, Udruženje trenera CEFE u BiH i TMP društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo.
Vidljivi su prvi rezultati obuka i aktivnosti koje je u prethodnom periodu realizirala partnerska mreža „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih lica na tržište rada“, a uskoro počinju nove besplatne obuke i prilike za nezaposlene osobe! U okviru redovnog sastanka partnerske mreže održanog u ponedjeljak, 12.9. sumirani su rezultati obuka koje su pokrenuli CEI Nahla, Dizart d.o.o i CEFE, dogovoreni koraci daljeg posredovanja i pokretanja novih obuka i prikazani rezultati studije koja je imala za cilj da prikaže na koji način se obuke koje se realizuju u okviru ovog projekta mogu prilagoditi osobama s invaliditetom. Studiju za ovaj korak uradio je Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih TMP d.o.o. Sarajevo.
U okviru ovog projekta CEI NAHLA je u maju počela s realizacijom obuke za User interface/User experience design za nezaposlene žene s područja Kantona Sarajevo, a u oktobru nas očekuje prezentacija aplikacije  koje su radile polaznice ove obuke, karijerno savjetovanje i posredovanje pri njihovom zapošljavanju.
CEI Nahla, kao članica partnerstva, priprema i akreditaciju još jednog obrazovnog programa te realizaciju besplatne obuke za krojačicu i šnajdericu uz karijerno savjetovanje i pomoć prilikom zapošljavanja.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.
Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).