Program za edukaciju “Barista” u sklopu Herbal Spa, realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo u okviru projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada”.

15 nezaposlenih polaznika iz Kantona Sarajevo ima priliku da kroz 120 nastavnih časova iz 11 različitih oblasti prođe besplatnu edukaciju zahvaljući podršci Evropske unije i Međunarodne organizacije rada i bude osposobljeno za rad.

Više na Besplatna edukacija za Baristu – akreditovani program obrazovanja! –