Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla”, kao dio Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo, a u okviru provedbe projekta „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ je raspisalo Javni konkurs za upis polaznica na Program neformalnog obrazovanja „Obuka za User interface/User experience design” za obrazovnu 2022. godinu.

Više detalja na

L_Javni-konkurs_Obuka-za-UI_UX_29.4.pdf (nahla.ba)