U prostorijama Općine Novi Grad Sarajevo održan je Prvi sastanak novog saziva Privrednog/Poslovnog savjeta Općine, na kojem su iskazani ciljevi i svrha formiranja i djelovanja ovog savjetodavnog tijela koji čini dio Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Općine i po strukturi odgovara kriterijima BFC SEE standarda za povoljno poslovno okruženje na lokalnom nivou.

Sastanku Savjeta prisustvovali su Muhamed Bekto direktor JU Službe za zapošljavanje KS, Muamer Halilbašić direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, Muamer Mahmutović predsjednik Privredne komore KS, Elza Gaković predsjednica Komisije za Budžet Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, Safudin Čengić direktor Centrotrans – Eurolines dd, Memnun Trako direktor Sprind dd, Naida Omić – OD Sana Solutions I Jasmin Ahmić iz Centra za edukaciju “Dizart” , kao i predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo.

Nakon što je jednoglasno usvojen predloženi Dnevni red, učesnici novog saziva savjeta iskazali su spremnost da u narednom periodu aktivnije sagledaju dokument sa aspekta trenutne i realne situacije, jer sagledaviši statističe pokazatelje trenutne situacije na tržištu rada, zaključeno je da postoje alarmantni problemi koji zahtijevaju posebno kreirane integrirane programe za profesionalno usavršavanje, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju (broj VSS kadrova na evidenciji, broj nepismenih, nedostatak praktičnih vještina, nedostatak kvalifikovanih kadrova i onih koji “žele“ raditi i sl.), kao i unapređenje normativnog okvira za djelovanje Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Konstituirajućom sjednicom predsjedavao je Džemaludin Kahrović , predsjednik Savjeta, koji je podsjetio prisutne da je prvi Poslovni savjet Općine imenovan 2016.godine.

“Uvjereni smo da će saradnja sa Privrednim/Poslovnim savjetom u novom sazivu biti korisna za lokalnu privredu, ali i šire. Mjere aktivne politike zahtijevaju stalna poboljšanja i inicijative sa konkretnim prijedlozima rješenja, a cijeneći iskustva prisutnih članova poslovne zajednice i proaktivno djelovanje ove lokalne zajednice, vjerujemo u unaprijeđenje poslovnog djelovanja”, kazao je Kahrović.

 Opredijeljenost za nastavak razvoja privrede i zapošljavanje 

Nakon prezentiranih informacija o dostupnim mjerama podsticaja i postignutim rezultatima, a u svrhu podizanja efikasnosti rezultata u budućim planiranjima mjera i budžetskih pozicija, predstavnici Općine su članovima Savjeta iz poslovne zajednice ponudili mogućnost učešća u predlaganju konkretnih tema kojima će se baviti Savjet, te participaciju u ključnim institucionalnim aktivnostima Općine vezanim za strateško planiranje i budžet.

Donošenjem Rješenja o imenovanju Savjeta i ovom sjednicom Savjet je konstituisan, a članovi Savjeta su iskazali spremnost za rad po pitanjima vezanim za unapređenje politika zapošljavanja, aktiviranja radne snage, jačanje konkurentnosti privrede i ambijenta za poslovanje na lokalnom nivou i šire. U fokusu je efikasnost u korištenju postojećih kapaciteta, resursa i finansijskih sredstava, te poboljšanje koordinacije i saradnje subjekata razvoja u realnom vremenu i promtno djelovanje neovisno od nivoa vlasti.