Na održanoj svečanoj konferenciji od 26.12.2018.godine u općini Novi Grad Sarajevo, upriličenoj u povodu završetka Projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, koji se  realizirao uz finansijsku podršku Evropske unije u BiH a provodio putem programa podrške Međunarodne organizacije rada (ILO) u BiH, ozvaničena  je  institucionalizacija  Lokalnog partnerstva za zapošljavanje kao modela partnerstva i saradnje svih relevantnih subjekata  lokalnog ekonomskog razvoja.

Cilj LPZ-a jeste da doprinese lokalnom ekonomskom razvoju unapređenjem ambijenta za poslovanje, investiranje i zapošljavanje.

Aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje:

 • Saradnja lokalnih zainteresovanih subjekata u procesu donošenju odluka
 • Održivost BFC certifikata
 • Učešće u kreiranju lokalnih strategija i akcija za razvoj i zapošljavanje
 • Sistemski pristup lokalne zajednice za podršku lokalnom zapošljavanju i mjerama lokalnog ekonomskog razvoja
 • Jače i aktivnije partnerstvo među lokalnim akterima za zapošljavanje
 • Efikasniji model za adresiranje pitanja u vezi sa zapošljavanjem donosiocima odluka
 • Koherentan lokalni plan zapošljavanja koji uključuje participativno učešće
 • Integracija regionalnog i nacionalnog nivoa sa lokalnim mjerama u cilju ispunjenja specifičnih lokalnih zahtjeva
 • Efikasnije planiranje i raspoređivanje podsticajnih sredstava za zapošljavanje
 • Promocija dualnog obrazovanja
 • Podrška investiranju u vezi sa zapošljavanjem
 • Podrška investiranju u poslovnu infrastrukturu
 • Inicijative za unapređenje normativnog okvira u oblasti zapošljavanja
 • Povećanje broja zaposlenih i smanjenje nezaposlenosti
 • Inicijativa za usklađivanje procesa obrazovanja sa potrebama tržišta rada na dugoročnom planu
 • Privlačenje ljudi sa novim iskustvima i vještinama, i različitim aspiracijama na tržištu rada, uz adresiranje potreba posebno marginaliziranih grupa
 • Kreiranje potpuno novih radnih mjesta ili razvijanje novih sektora u lokalnoj ekonomiji
 • Osiguranje bolje ravnoteže poslovnog i privatnog života u lokalnoj ekonomiji
 • Kreiranje lokalne kulture cjeloživotnog učenja i omogućavanje prilagođavanja tehnološkim promjenama
 • Podrška samozapošljavanju
 • Stipendiranje deficitarnih zanimanja
 • Povećanje mogućnosti za stjecanje praktičnog znanja i vještina
 • Jačanje institucionalnih razvojnih kapaciteta
 • Jačanje konkurentnosti lokalne privrede

Institucije/kompanije/organizacije/ zainteresirane za učešće u radu LPZ-a mogu pristupiti popunjavanjem i ovjerom  Izjave o pristupanju  Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Općine Novi Grad Sarajevo.

 ODLUKA O USPOSTAVLJANJU LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE