Povodom realizacije Projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, danas je u hotelu Ibis Styles održana završna konferencija na kojoj su prezentirani rezultati ovog projekta postignuti u privredi i programu zapošljavanja na području općine Novi Grad Sarajevo. Projekat se realizira uz finansijsku podršku Evropske komisije u BiH i Međunarodne organizacije rada (ILO) u BiH, od kojih je Općina dobila podršku za realizaciju projekta obuke i prekvalifikacije radnika za deficitarna zanimanja.

„To je projekat sa kojim smo ranije počeli. Bilo je planirano da 55 ljudi prođe obuku i nastavi raditi u određenim firmama. Rezultati su veoma zadovoljavajući tako da je 70 posto ljudi koji su prošli obuku, tačnije 41 osoba počela je raditi u partnerskim kompanijama i dobila zaposlenje kroz ovaj projekat. Općina Novi Grad kao jedina u KS-u koja je ovaj projekat realizirala, danas je prezentirala rezultate i drugim općinama, kako bi se taj princip partnerstva lokalne zajednice sa privatnim firmama i drugim javnim ustanovama poput Zavoda za zapošljavanje itd. po istom partnerstvu počeo realizirati i u drugim općinama“, kazao je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, ističući da je ovo projekat kroz koji se na neki način spajaju oni koji traže posao i oni koji posao nude, uz mogućnost da budu finansirani od strane lokalne zajednice i drugih partnera.

Projekat je na neki način odgovor na probleme koje ima naše tržište rada, prije svega sa kvalificiranošću radne snage koja firmama treba. Činjenica je da postoji potreba za određenom radnom snagom koje nema na tržištu rada, dok je s druge strane veliki broj nezaposlenih osoba na evidenciji Biroa za zapošljavanje, jer njihova kvalifikacija tržištu ne odgovara.

Projekat “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou”, u kojem je Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant, finansira se uz podršku EU sredstava kroz Program podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH po programu Međunarodne organizacije rada (ILO) u BiH.

Amra Selesković, koordinatorica projekta Međunarodne organizacije rada u BiH, koja podržava pilot fazu razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje, uz finansijsku podršku EU u ukupnom iznosu od 4 miliona eura, kazala je da su rezultati projekta dokaz prenosa svih mogućih ovlasti na najniži nivo i da je upravo lokalna uprava u ovom projektu pokazala da ima kapacitete za zapošljavanje, jer je u protekloj godini i po, kroz projekat 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje zaposleno preko 350 osoba u BiH, a prekvalifikovano više od 1.500 osoba.

Općina Novi Grad Sarajevo je nosilac projekta sa 7 partnera i to: JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, JU Srednja elektotehnička škola Sarajevo, Centrotrans Eurolines, Mistral Tehnnologies, Cebos, Herbal spa i Centar za razvoj socijalnog poduzetništva. Ukupna vrijednost projekta je 186.000 eura.

U sklopu projekta provedena su četiri sofisticirana programa obuke za 60 nezaposlenih osoba, uključujući žene, mlade, osobe sa invaliditetom i osobe koje su nezaposlene duže od dvije godine. Uspostavljen je Centar za inovacije i poduzetništvo u oblasti IT-a pri Srednjoj elektrotehničkoj školi, gdje je do sada obučeno 30 učenika i 45 nezaposlenih osoba, te je uspostavljeno institucionalizovano Lokalno partnerstvo za zapošljavanje i urađen Akcioni plan zapošljavanja.

Direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu koji je radio Akcioni plan zapošljavanja u Općini Novi Grad, prof. dr. Muamer Halilbašić u svojoj prezentaciji je istakao prije svega da Općina Novi Grad prati svoju Strategiju razvoja za period 2014. – 2020. godina i da su već ključni ciljevi te Strategije, koji se odnose na oblast lokalnog ekonomskog razvoja i zapošljavanja, u najvećem broju realizirani. U prilog tome naveo je podatak o broju zaposlenih prije početka provođenja mjera podrške privredi koji je 2013. godine bio 22.223, a na početku 2018. godine broj zaposlenih u općini Novi Grad je veći za 5.310 (27.533), što je pokazatelj da je konkurentna sposobnost kompanija u Novom Gradu u prethodnom periodu značajno povećana.

Zaposlenje u sklopu ovog projekta u firmi Herbal spa dodobila je Amina Ademović. „Nakon što sam prošla obuku, dobila sam i zaposlenje, moja očekivanja su ispunjena i mogu reći da sam zadovoljna“, kazala je Amina.