U okviru Projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“,  koji se provodi putem programa Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini a finansira od strane EU, danas su  u kompaniji Herbal Spa d.o.o. Sarajevo, dodjeljeni certifikati za uspješan završetak II ciklusa obuke za 4 nezaposlena lica. U finalanoj fazi obuke je još jedna nezaposlena osoba. Četveromjesečna obuka koja je započela 18.06.2018.godine, podrazumijevala je stručno usavršavanje nezaposlenih lica za pružanje sofsticiranih usluga za njegu tijela uz trening i mentorstvo stručnih lica kompanije.

Ovom obukom su stvoreni uslovi za brže zapošljavanje i veču konkurentnost na tržištu rada nezaposlenih lica. Na današnoj svečanosti, direktor kompanije Herbal Spa, Amer Osmanković, najavio je i upošljavanje svih obučenih lica, obzirom da je u toku proširenje usluga i kapaciteta ove kompanije. „Ovo partnerstvo, predstvalja dobar model za kvalitetan odabir nezaposlenih lica za usavršavanja za pružanje sofisticiranih usluga za njega tijela, slijedeći najviše poslovne standarde“, kazao je Osmanković. Kvalitena komunikacija između socijalnih partnera je jedan od osnovnih preduslova za uspješno realizaciju projektnih ciljeva, odnosno održivog zapošljavanja. Projekat predstavlja primjer dobre prakse za proces unapređenja politika zapošljavanja u kojem odgovornost za promjene imaju svi učesnici,  zaključak je današnje svečanosti.  

U okviru Projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, u proteklih 18 mjeseci,  uspostavljena je novu praksu saradnje institucija i realnog sektora u vezi podizanja poslovnih kompetencija traženih zanimanja na tržištu rada i njihovom održivom zapošljavanju sa mjerljivim rezultatima. Do sada su uspješno realizovane obuke za 60 nezaposlenih lica, a uposleno je 35 obučenih, što je već iznad postavljenih ciljeva Projekta.