Dana 04.05.2018.godine, predstavnice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Radojka Tešanović i Slavica Vučić Vojnović te predstavnice Međunarodne organizacije rada u BiH, Amra Selesković i Marinela Domančić bile su u posjeti Lokalnom partnerstu za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo (LPZ).

LPZ Novi Grad Sarajevo predstavlja primjer uspješnog partnerstva, kao jedan od ukupno 15 uspostavljenih partnerstava u BiH. Nastao je u okviru Projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, kroz program Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini a finansiran od strane EU. Nosilac Projekta je Općina Novi Grad Sarajevo.  Više o Projektu

Prilikom posjete, predstvanice su posjetile novovotvoreni  Centar za inovacije i poduzetništvo  koji predstavlja jedinstven model edukacije u okviru obrazovnog sistema, koji je unaprijedio kapacitete škole i učenicima dao priliku da lakše realiziraju inovacije, da usavršavaju vlastito znanje kroz praktične primjere izvan redovnog obrazovanja i da ih uobliče u poslovnu priliku. Također ovom prilikom upriličen je i obilazak zaposlenih u okviru projektnih aktivnosti u kompanijama Herbal Spa d.o.o. Sarajevo i Centrotrans Eurolines dd Sarajevo, partnera na Projektu.

Tokom susreta posebna pažnja bila je usmjerena na iskustva poslovnog sektora u provedbi obuka i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, te mogućnosti primjene učeničkih inovacija kroz valorizaciju na tržištu.