U novootvorenim prostorijama  Biroa za zapošljavanje  Novi Grad Sarajevo, na adresi Branislava Nušića 170 u naselju Dobrinja V., 28.05.2018.godine  započela je  je aktivnost pod nazivom “Dani otvorenih vrata za nezaposlena lica”.  Ova aktivnost dio je Projekta koji Općina Novi Grad Sarajevo provodi uz podršku Međunarodne organizacije rada ILO, kroz projekat „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ kroz program Međunarodne organizacije rada finansiran od strane  EU.

Danu otvorenih vrata prisustvovala su nezaposlena lica registrovana na evidenciji nezaposlenih biroa Novi Grad Sarajevo, koja aktivno traže zaposlenje ili priliku za samozaposlenje

Nezaposlena lica tog dana imala su priliku da dobiju informacije o programima koje nude Služba za zapošljavanje KS, Općina Novi Grad Sarajevo te Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, a koje za cilj imaju podršku zapošljavanju i samozapošljavanju.

U narednom periodu navedeni partneri nastavit će sa redovnim održavanjem ove aktivnosti s ciljem uključivanja što većeg broja nezaposlenih u proces informisanja, kao i proaktivnog djelovanja prema programima za podsticaj zapošljavanju i samozapošljavanju.