U petak, 20.04.2018. godine, 20 polaznika Mistralove Gigi School of Coding obuke će imati priliku pokazati svoj finalni rad svim uposlenicima ove kompanije. Ovaj rad je odraz stečenog znanja za vrijeme trajanja obuke. Kandidati koji su pokazali najveći trud i napredak će dobiti priliku da se zaposle u Mistralu, dok će svih 20 kandidata dobiti potvrde o uspješnom kompletiranju obuke u vidu certifikata. Mistralova interna obuka “Gigi School of Coding” je uspješno realizovana u periodu 15.01.2018. – 20.04.2018. Cilj ove specifične obuke je stručno usavršavanje mladih ljudi koji su nezaposleni i koji žele steći najsavremenije praktično znanje kako bi bili konkurentni na tržištu rada i što prije našli zaposlenje.

Obuka se realizovala uz podršku EU sredstava kroz program Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH koju provodi Međunarodna organizacije rada (ILO) u BiH, a kroz Projekat “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ na kojem je Mistral  jedan od 7 partnera, a Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant. Ostali partneri na projektu su:  JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, JU Srednja elektotehnička škola Sarajevo, kompanija Cebos d.o.o. Sarajevo, Herbal Spa d.o.o. Sarajevo, Centrotrans- Eurolines d.d. Sarajevo te nevladina organizacija- Centar za razvoj socijalnog poduzetništva.

Tokom trajanja obuke, kandidati su prešli različite oblasti poput:

 • Dizajn baza podataka i Entity framework
 • ASP.Net Web API
 • Načela sigurnosnih sustava
 • Izgradnja i korištenje Identity servera
 • Kreiranje web stranica uz pomoć HTML, CSS i JavaScript programskog jezika
 • AngularJS i Angular
 • Osiguravanje kvalitete proizvoda (QA): kako testirati ono što napravimo
 • Primjena kontinuirane integracije i kontinuirane isporuke
 • Upravljanje projektima pomoću Agile metode
 • Učinkovito pretraživanje, istraživanje i postavljanje prioriteta
 • Engleski i komunikacijske vještine
 • Vještine prezentovanja

Nakon pređenih oblasti, polaznici su osposobljeni da samostalno naprave potpunu i funkcionalnu aplikaciju. Kandidati su stekli i odlične radne navike, te detaljan uvid u cjelokupni proces razvoja softvera, što ih čini veoma poželjnim članom bilo kojeg tima s kojim sutra budu radili.

 

Gigi School of Coding Graduation

Gigi School of Coding: Must Know

Gigi School of Coding: An Inside Story