YEP inkubator poslovnih ideja integralni je program podrške preduzetnicima u razradi i pokretanju poslovnih poduhvata. Ove godine, program se realizuje u 34 lokalne zajednice (gradovi i opštine/općine). Pokretanje programa ozvaničeno je potpisivanjem ugovora o saradnji i udruživanju sredstava sa zainteresovanim lokalnim zajednicama tokom Četvrtog foruma službi zapošljavanja, 15.12.2017. godine u Sarajevu. U skladu sa planiranom dinamikom, u toku januara i februara ove godine, uključeni gradovi, općine i opštine su objavile javne pozive za učešće potencijalnim preduzetnicima, po osnovu kojih je do sada evidentirano više od 800 aplikacija. Do zatvaranja javnih poziva u svim lokalnim zajednicama, očekuje se više od 1.000 prijava zainteresovanih preduzetnika.

YEP Inkubator poslovnih ideja polaznicima osigurava integralnu podršku u pokretanju poslovnih ideja koja podrazumijeva:

  • Program jačanja preduzetničkih vještina
  • Program podrške u izradi prototipa proizvoda i usluga
  • Obuka u razvoju poslovnog modela prema Canvas metodologiji
  • Mentorstvo u izradi punog poslovnog plana za poduhvat
  • Pravnu podršku u registraciji optimalnog pravnog lica
  • Knjigovodstvenu podršku u uspostavi procedura i početku poslovanja
  • Dodatna podrška u oblikovanju i formulisanju društvene misije za socijalna preduzeća

Po zatvaranju javnih poziva i provođenju procesa selekcije, u drugoj polovini februara i prvoj sedmici marta ove godine, pokrenut je program YEP Inkubatora u prvih 7 lokalnih zajednica: Banja Luka, Bijeljina, Ilijaš, Lukavac, Mostar, Novi Grad Sarajevo, Zenica. U ovoj i narednoj sedmici očekuje se početak rada na novim lokacijama a sve planirane lokalne zajednice će početi sa radom do kraja ovog mjeseca.