Projekat „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ predstavlja primjer uspješnog partnerstava u okviru programa Podrške lokalnim partnerstvim za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, finansiran od strane EU a kojeg provodi Međunarodna organizacija rada u BiH. Na inicijativu Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori, uprilićena je i posjeta Općini Novi Grad Sarajevo kao vodećem partneru ovog Projekta  radi sagledavanja mogučnosti prijenosa iskustva u provedbi projekta kroz organizaciju, dinamiku, odabir i struktura partnera, rezultate te monitoring samog procesa.

 

S ciljem upoznavanja sa Programom podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada a finansira EU,  kao i sa iskustvima lokalnog partnerstva za zapošljavanje koji je formiran u okviru ovog programa, danas je Općina Novi Grad Sarajevo , kao vodeći aplikant na Projektu „ Nove strategije zapošljavanja na loklanom nivou“, zajedno sa partnerima ugostila delegciju iz Crne Gore u sljedećem sastavu:

 • Edina Dešić, generalna direktorica, Direktorata za tržište rada i zapošljavanje ispred Ministastva rada i socijalnog staranja Crne Gore
 • Biljana Krstajić i Darko Moračavin, ispred Ministastva rada i socijalnog staranja Crne Gore
 • Suaznom Dabetić ispred Centra za socijalni rad Podgorice
 • Ljiljana Hišavić ispred Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
 • Nina Krgović, ispred Međunarodne organizacije rada u Crnj Gori u pratnji koordinatora programa Međunaorne organizacije rada u BiH, Džemala Hodića .

Delegaciju je primio Općinski načelnik Semir Efendić sa saradnicima iz Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, naglašavajući bitne aspekte saradnje lokalne zajednice sa poslovnim sektorom i nadležnom  Službom za zapošljavanje KS kao modela za efikasnije smanjenje nezaposlenosti.

Tom prilikom promovisali su se rezultati Projekta, a predstavnici svih projektnih partnera imali su priliku da prezentiraju vlastita iskustva u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru lokalnog partnerstv za zapošljavanje. Posebna pažnaj je bila usmjerena na iskustva poslovnog sektora i Službe za zapošljavanje KS u provedbi obuka i stručnog usavršavanja nezaposlenih lica te mogučnosti njihovog upošljavanja. Na prijedlog koordintora Međunarodne organizacije rada u BiH, delegacija je posjetila  Centar za inovacije i poduzetništvo   u okviru Srednje elektrotehničke škole, koji predstvalja jedan od rezultata ovog Projekta.

Podsjećamo,  partneri na Projektu „Nove Strategije zapošljavanja na lokalanom nivou „ na kojem je Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant su:

 • JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • JU Srednja elektotehnička škola Sarajevo
 • Centar za razvoj socijalnog poduzetništva
 • Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
 • Mistral Technnologies d.o.o. Sarajevo
 • Cebos d.o.o. Sarajevo
 • Herbal Spa d.o.o. Sarajevo