Centar za inovacije i poduzetništvo , nastao je kao jedan od tri mjerljiva rezultata  Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ omogućen putem programa Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje  u BiH, kojeg  provodi Međunarodna organizacije rada( ILO) a  finansira EU.

U Centru za inovacije i poduzetništvo 12. februara 2018. godine započeli su treninzi i radionice za učenike Srednje elektrotehničke škole. Radionice će se odvijati radnim danima od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 8:00-11:00.

Nakon procesa selekcije zainteresovanih učenika, radionice pohađa odabranih 30 učenika Srednje elektrotehničke škole, podjeljenih u 2 grupe po 15 učenika.

Edukativni program koji se implementira u sklopu Centra za inovacije i poduzetništvo u svom primarno fokusu ima edukacije iz oblasti:

  1.     -Programiranja i inovacija
  2.     -Poduzetništva

Radionice na temu programiranja su u toku a u narednom periodu započinju i radionice na temu poduzetništva.

Učenici Srednje elektrotehničke škole već dugi niz godina ostvaruju zapažene rezultate iz oblasti inovacija na većini međunarodnih takmičenja. Međutim, svjedoci smo da ti projekti i inovacije ne zažive već ostaju u školi i to je jedan od osnovnih razloga zašto je neohodno da mladi ljudi koji imaju ideje steknu znanje i vještine iz oblasti poduzetništva koje su neophodne za pokretanje vlastitog biznisa.

Redovan obrazovni program učenicima ne pruža znanja iz oblasti poduzetništva kako i ostalih oblasti koje su dio cjelokupnog procesa pokretanja jednog biznisa, odnosno dovođenja same ideje i inovacije do njene realizacije.

U stvarnom svijetu, gde su jednostavni odgovori mali i nedovoljni, gdje su promjene konstantne, konkurencija žestoka, a poslovi budućnosti još nisu poznati, učenici naoružani sa alatima preduzetnika imaju značajnu prednost nad ostalim svojim vršnjacima.

Na radionicama će se podsticati razvoj vještina potrebnih za ekonomiju 21. Stoljeća:

  • sposobnost na prilagođavanje
  • saradnja i timski rad
  • kritičko razmišljanje
  • kreativnost
  • sposobnost rješavanja problema

U konačnici, preduzetništvo se odnosi na pretvaranje ideja u stvarnost i korištenje tih ideja za promjenu svijeta. Program u sklopu Centra za inovacije i poduzetništvo priprema studente za kompleksnost izazova sa kojima se danas suočava svijet.