Danas je u prostorijama JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo održan sastanak sa predstavnicima Općine Novi Grad, pomoćnikom načelnika Džemaludinom Karovićem, Hazimom Pecirep i Anerom Kečo koji je imao za cilj unaprijeđenje dosadašnje saradnje u okviru Projekta Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou koji se finansira iz EU sredstava, kao rezultat Projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” čiji je nosilac Međunarodna organizacija rada (ILO)

Razgovaralo se o pripremnim aktivnostima za izradu plana zapošljavanja na nivou Kantona Sarajevo, razmatranju ciljeva lokalnog partnerstva za zapošljavanje, te unapređenju i boljoj sinergiji na polju implementacije aktivne politike zapošljavanja.

Na sastanku su pored ostalog, dogovorene edukacije 45 aktivnih tražioca zaposlenja iz oblasti IT-a u Centru za inovacije i poduzetništvo, koje će u narednom periodu biti realizovane.

Navedenim aktivnostima se nastavlja realizacija projekta „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, kojeg provodi Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa privrednim subjektima koji posluju na njenom području i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, a uz finansijsku podršku EU, kroz program Međunarodne organizacije rada (ILO).