U kompaniji Mistral technologies d.o.o. Sarajevo  počeo je  novi ciklus obuke „Gigi School of Coding“ namjenjene za stručno usavršavanje 20 mladih ljudi u oblasti programiranja.

Cilj „Gigi School of Coding“ obuke je usklađivanje ponude i potražanje na tržištu rada u Kantonu Sarajevo, koji se provodi u okviru  projekta  „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, u kojem je Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant sa sedam partnera.

Kroz ovu tromjesečnu obuku, 20 polaznika će imati priliku steći najsavremenija znanja o cjelokupnom „software development procesu“, odnosno o svim aspektima razvoja software-a.

Sa polaznicima će raditi mentori, stalni uposlenici firme Mistral technologies, koji će svoje znanje na ove mlade ljude prenositi isključivo kroz praktične primjere i interaktivni rad. Nakon obuke, kandidati će biti spremni za sve radne izazove u dinamičnoj IT industriji, a najboljima će biti ponuđen posao u ovoj kompaniji.

Mistral technologies je jedan od sedam partnera projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, kojeg Općina Novi Grad Sarajevo provodi sa ostalim partnerima JU Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, JU Srednjom elektotehničkom školom Sarajevo, kompanijama Cebos d.o.o. Sarajevo, Herbal Spa d.o.o. Sarajevo, Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo i nevladinom organizacijom – Centar za razvoj socijalnog poduzetništva .

Obuka se realizira uz podršku EU sredstava kroz program Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH koju provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).