U kompaniji Herbal Spa d.o.o. Sarajevo jučer je direktor Husssain Alnassar, svečano uručio certifikate za pet korisnika programa obuke za profesionalno osposobljavanje za pružanje  sofsticiranih usluga za njegu tijela, a što je omogućeno kroz Projekat “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, koji se  realizira putem programa podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (BiH). Program je finansiran od strane EU, a provodi je Međunarodna organizacija rada (ILO). Općina Novi Grad Sarajevo vodeći je aplikant a kompanija Herbal Spa d.o.o. Sarajevo jedna od sedam partnera na Projektu „Nove strategije zapošljavanja na loklanom nivou“.

Iako je Projektom bilo planirano i najavljeno zapošljavanje dvije osobe, direktor je nakon sagledavanja napretka kandidata tokom obuke te razvojnih planova za nove investicije u Sarajevu, donio odluku o upošljavanju svih pet obučenih lica. Ovim činom partnerstvo sa kompanijom Herbal Spa se razvija iznad očekivanja i zacrtanog plana i značit će puno za razvoj budućih lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Također ovom prilikom, kao čin društvene odgovoronosti, kompanija Herbal Spa d.o.o. Sarajevo uručila je predsjedniku Udruženja građana oboljelih od dječije cerebralne paralize KS, Nevenku Novotni pet poklon vaučera za masažne tretmane za korisnike Udruženja.

Podsjećamo da je trenutno na obuci 20 kandidata u partnerskoj kompaniji Centrotrans Eurolines d.d., Sarajevo a uslijedit će obuke u partnerskoj kompaniji Mistral Technologies d.o.o. Sarajevo i II ciklus obuke u Herbal Spa d.o.o. Sarajevo za preostalih 20 nezaposlenih lica.  U kompaniji Cebos d.o.o. završena je obuka za 10 nezaposlenih lica. Također, u januaru mjesecu planirano je i otvorenje Centra za inovacije i poduzetništvo za mlade iz oblasti IT-a u sklopu JU Srednje elektrotehničke škole, u kojem će se  realizovati  i obuka za osnove informatike za 45 nezaposlenih lica sa evidencije biroa Novi Grad Sarajevo.