U kompaniji Cebos d.o.o. Sarajevo, danas je upriličena svečana dodjela certifikata za deset korisnika programa „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, koje su prošle obuku stručnog usavršavanja na CNC mašinama i laserskim graverkama.

Projekat, u kojem je Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant, a kompanija Cebos d.o.o. Sarajevo jedna od sedam partnera učesnica u projektu, realizira se  uz podršku EU sredstava, kroz program Međunarodne organizacije rada (ILO).

Cilj projekta je unapređenje mjera aktivne politike zapošljavanja koje Općina Novi Grad Sarajevo provodi niz godina sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti i kreiranja održivih radnih mjesta.

Ova aktivnost predstavlja i početak prvih zapošljavanja u okviru projekta međunarodne organizacije rada „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“.

Stečana nova znanja i vještine nezaposlenih osoba kroz naprijed navedenu obuku, dovela su do upošljavanja prvih pet polaznika obuke u kompanaiji Cebos d.o.o. Sarajevo i kod kooperantskih kompanija.

„Nezaposlene osobe stekle su vještine i znanja koja će im omogućiti lakše zapošljavanje na tržištu rada. Pet zapošljavanja u jednom danu je velika stvar u današnjem vremenu. Dakle, poručujemo i ostalim lokalnim samoupravama da ovakve i slične projekte kreiraju i počinju ih uspostavljati, jer puno toga možemo uraditi zajedno. Naši partneri su stalno s nama. Mi zajedno učimo i unapređujemo kapacitete da možemo više finansijskih sredstava privući u našu lokalnu zajednicu“, kazala je šefica Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Hazima Pecirep.

Polaznicima obuke stečeno znanje i dobijeni certifikat omogućit će veću konkurentnost na tržištu rada i brže zapošljavanje onima koji trenutno nisu uposleni obzirom da je riječ o deficitarnom zanimanju.

U sklopu ovog projekta u završnoj je fazi I dio obuka u partnerskoj kompaniji Herbal spa d.o.o. Sarajevo, a uskoro će uslijediti i obuka i u partnerskim kompanijama Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo i Mistral Technologies d.o.o. Sarajevo, kao i II dio obuke u Herbal spa d.o.o. Sarajevo za preostalih 40 nezaposlenih osoba.

Također, sredinom naredne godine, u okviru projektnih aktivnosti, realizovat će se obuka za osnove informatike za 45 nezaposlenih osoba sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo.