Aktivnost: IT, saobraćaj, vizuelne komunikacije, specifični tretmani za njegu tijela

Lokacija: Novi Grad Sarajevo

Članovi partnerstva:

Općina Novi Grad Sarajevo (ONG)


JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (SZZKS)


JU Srednja elektotehnička škola Sarajevo (SEŠ)


Centar za razvoj socijalnog poduzetništva (CRSP)


Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo (CE)


Mistral Tehnnologies d.o.o. Sarajevo (MT)


Cebos d.o.o. Sarajevo (CBS)


Herbal spa d.o.o. Sarajevo (HS)

Cilj: Profesionalno usavršavanje 55 nezaposlenih uključujići žene, mlade, osobe sa invaliditetom i  lica nezaposlena duže od dvije godine za rad u oblasti IT-ja, saobraćaja, vizuelnih komunikacija i pružanja sofisticiranih usluga njege tijela te zapošljavanje njih 17, i uspostavljanje održivog Centra za inovacije i poduzetništvo u oblasti IT-a pri Srednjoj elekrotehničkoj školi Sarajevo i obuka 30 učenika u toku provedbe projekta.

OPIS

Potencijal za zapošljavanje u oblasti IT-ja, saobraćaja, vizuelnih komunikacija i pružanja sofisticiranih usluga njege tijela

Prema službenim podacima SZZKS, na području Općine Novi Grad Sarajevo postoji potražnja za kadrovima u oblastima IT-ja, saobraćaja, vizuelnih komunikacija i pružanja sofisticiranih usluga njege tijela ali radna snaga nema potrebne kompetencije i vještine za obavljanje poslova shodno savremenim principima i potrebama tržišta, te novim tehnologijama. Nadalje na području Općine posluju četiri preduzeća koji su lideri u ovim industrijama (CT, MT, CBS i HS) i čiji razvoj poslovanja zahtjeva dodatnu radnu snagu.

Prevazilaženje prepreka zapošljavanju

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo u svom sastavu ima četiri preduzeća: Centrotrans Eurolines d.d., Mistral Tehnnologies d.o.o., Cebos d.o.o. i Herbal spa d.o.o. koji imaju jasno izražene potrebe za dodatnom radnom snagom i koji imaju specijalizovano osoblje koje može nezavisno raditi na profesionalnom usavršavanju potencijalnih novih uposlenika tako da će im Partnerstvo u ovom pogledu pomoći kroz nabavljanje potrebne opreme za programe profesionalnog usavršavanja.

S obzirom na rast IT sektora, Partnerstvo će također uspostaviti Centra za razvoj inovacija i poduzetništva u oblasti IT-ja pri SEŠ u kojem će CRSP pružati obuku za mlade i time ih pripremati za zapošljavanje i samozapošljavanje kroz podsticanje poduzetništva i razvoja IT inovacija.

Kako će se aktivnosti provoditi

– Javni poziv i odabir korisnika

Odabir korisnika aktivnosti partnerstva će se obaviti kroz četri pozive koje će objavljivati SZZKS i kompanije, partneri na Projektu – jedan za obuku 15 nezaposlenih u CBS (10) i HS (5) jedan za obuku 20 nezaposlenih u CT, jedan za obuku 15 nezaposlenih u MT i jedan za obuku 5 nezaposlenih u HS

Korisnike će zajedno izabrati SZZKS, CBS, HS, CT, MT u skladu sa potrebnim predznanjima. Prednost u odabiru korisnika će imati žene, mladi, osobe sa invaliditetom i  lica nezaposlena duže od dvije godine.

Prva obuka u Centru za razvoj inovacija i poduzetništva u oblasti IT-ja pri SEŠ, bit će organizovana za  30 učenika, po 15 u dvije grupe.

– Nabavka opreme

Za potrebe profesionalnog usavršavanja 55 korisnika aktivnosti Partnerstva, preduzeća CT, MT, HS i CBS će u okviru vlastitih procedura nabavljati alate, odijela i repromaterijale neophodne za rad nezaposlenih u procesu obuke.

Oprema koju će Partnerstvo nabaviti za potrebe uspostavljanja Centru za razvoj inovacija i poduzetništva uključivaće 16 lap-top kompjutera i 3 kompujtera, 15 arduino uređaja, 10 kompleta alata (lemilice, odvijači i sl.), te prateće rutere i mrežne kablove. Nakon opremanja u Centru će biti 15 radnih pozicija za rad u grupama.

– Provođenje programa obuke

Projekat će omogučiti nezaposlenim (njih 55) da pohađaju programe za profesionalno i stručno usavršavanje u trajanju od dva do četri mjeseci u CT, MT, HS i CBS. Programe će sačiniti i provoditi stručna i iskusna lica/treneri iz parterskih preduzeća u savremeno opremljenim kapacitetima preduzeća koja su među najkonkurentnijim u regionu u oblasti pružanja usluga u sektoru saobraćaja (vozač autobus, automehaničar, autoelekričar, inžinjer saobraćaj, inžinjer mašinstva), vizuelnih komunikacija (Obuka za rad u programima COREL I PHOTOSHOP, Obuka za rad na CNC i laserskim mašinam, Obuka za servisiranje hardvera i rada na CNC mašinam / Sve u funkciji vizuelnih komunikacija), IT-a (za programiranje i usavršavanje u razvoju softvera ) i sofisticiranih usluga za njegu tijela (Obuka za masažne tretmane, Obuka za tretmane za njegu tijela, Obuka za usluge iz programa manikir i pedikir, Obuka za parna kupatila “Hammam Magribi”, Obuka za usluge iz kategorije  njega lica, Obuka za usluge u salonu ljepote/ Sve u funkciji njege tijela I lica).

Krajnji korisnici obuke koju će u Centru za razvoj inovacija i poduzetništva u oblasti IT-ja pružati CRSP – 30 nadarenih učenikla završnih razreda Srednje elektrotehničke škole – će usavršiti njihova znanja u oblasti primjene inovacija u poduzetništvu iz oblasti IT-ja kroz radionice i treninge koje im inače ne pruža redovni školski program. Najuspješniji učenički projekti će kroz takmičarsku praksu dobiti finansijska sredstva za izradu makete inovacije u vidu maturskog rada.

– Zapošljavanje

Četiri partnerska preduzeća će od 55 polaznika obuke zaposliti njih 17 koji pokažu najviši stepen primjene znanja, vještina i odgovornosti u praktičnom radu tokom obuke.

– Održivost aktivnosti i zaposlenja

Po završetku provođenja aktivnosti u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvina za zapošlavanje u Bosni i Hercegovini, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Srajevo će nastaviti djelovati kao trajna programska aktivnost ONG-a i SZZKS-a. Partnerstvo će također razviti plan zapošljavanja na nivou Kantona Sarajevo za period 2018 – 2020 i time postaviti osnove za replikovanje principa partnerstva u drugim općinama Kantona.

Centar za razvoj inovacija i poduzetništva u oblasti IT-ja će nastaviti funkcionisati kroz saradnju SEŠ-a i CRSP-a dok će učenici koji prođu obuku u Centru biti u boljoj poziciji da pokrenu vlastite biznise ili da se zaposle u IT kompanijama nakon završenog školovanja. Isto tako, i 38 nezaposlenih koji prođu obuke u partnerskim preduzećima, a ne budu odmah zaposleni, će postati konkurentniji na tržištu rada i biće spremniji pokrenuti vlastite biznise.

Partnerstvo će tokom provedbe aktivnosti uspostaviti i web stranicu koja će za potrebe Partnerstva nastaviti funkcionisati i nakon provedbe projekta i biće izvor informacija o novim inicijativama Partnerstva.

Za više informacija o Projektu „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, molimo kontaktirajte:

Projekt koordinator za komunikaciju i promociju: Mujezinović Elma, Općina Novi Grad Sarajevo

Kontakt: 033 291 290

E mail: elmaler@novigradsarajevo.ba

 

Projektni Menadžer: Kečo Anera, Općina Novi Grad Sarajevo

Kontakt 033 291 302

E mail anera@novigradsarajevo.ba

 

Projektni koordinator za finansije: Pecirep Hazima, Općina Novi Grad Sarajevo

Kontakt: 033 291 306

E mail: razvoj@novigradsarajevo.ba