Prvih pet nezaposlenih osoba, korisnika projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (BiH) kojeg finansira Evropska unija (EU) sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), koji su prošli program obuke za rad na CNC mašinama u svrhu izrade reklamnih panoa i vizuelnih komunikacija dobilo je posao.

Danas su četiri korisnika u Sarajevu potpisala ugovore o stalnom radnom odnosu sa partnerskim preduzećem Cebos d.o.o. i njegovim kooperantima Best Solution Company d.o.o. i Elmax Inžinjering d.o.o. dok se jedan od korisnika zaposlio već tokom provođenja obuke.

Zadovoljstvo nam je vidjeti da naša ulaganja u lokalni razvoj i zapošljavanje urađaju plodom i da su lokalna partnerstava za zapošljavanje uz našu podršku sposobna obrazovati kadar koji je potreban na tržištu rada i stvoriti nova radna mjesta za nezaposlene. Ovo je tek početak zapošljavanja u sklopu aktivnosti lokalnih partnerstva. Sada je otvoreno pet a do kraja 2018. godine očekujemo otvaranje još najmanje 600 novih radnih mjesta, rekao je Melvin Asin, šef kooperacije pri Delegaciji Evropske unije u BiH.

Cebos d.o.o. koji se bavi izradom reklamnih panoa član je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo. Cebos d.o.o. je ogranizovao tromjesečnu obuku od septembra do novembra 2017. za 10 nezaposlenih od kojih je sada već pet zaposleno, dok se jedan korisnik odlučio pokrenuti vlastiti obrt.

Partnerstvo Novi Grad Sarajevo je jedno od 15 partnerstava uspostavljenih uz podršku EU koja za cilj imaju stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesat i povečanje zapošljivosti skoro 2.000 nezaposlenih kroz provođenje programa obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Ovo partnerstvo će u sklopu svojih aktivnosti koje EU finasira sa 168.000 eura provesti još tri programa obuke i prekvalifikacije za dodatnih 45 nezaposlenih od kojih će najmanje 11 biti zaposleno u sektorima saobraćaja, IT-a, i njege tijela.

Općina Novi Grad Sarajevo predvodi Partnerstvo u kojem su članovi Cebos d.o.o., Centrotrans Eurolines d.d., Mistral Technologies d.o.o., Herbal Spa d.o.o., te Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo i Centar za razvoj socijalnog poduzetništva.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva Novi Grad Sarajevo dostupno je ovdje.